کد:pot1603 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد : pot1603 


موقعیت تابلو در منطقه  : 10 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرار استرابورد  : تهران - منطقه 10 - نواب جنوب به شمال قبل از پل شهرداری سازه دوم

ابعاد : 3 متر در 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع