کد: pot1046 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد : poot1046 


موقعیت تابلو در منطقه  : 01 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرار استرابورد  : تهران - منطقه 1 - اندرزگو شرق به غرب، بعد از قیطریه داخل لچکی (وجه شرقی)

ابعاد : 3 متر در 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع