حافظ نبش کوچه غزالی | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1610


موقعیت تابلو درمنطقه  : 11 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 11- حافظ بعد از بازار موبایل ایران نبش کوچه غزالی

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه