بزرگراه شهید باکری | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1363


موقعیت تابلو درمنطقه  : 05 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه5 - بزرگراه شهید باکری شمال به جنوب انتهای خیابانجنب پارکینگ هایپر استار (سازه دوم)

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه