رسالت مقابل پارک صنوبر | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1344


موقعیت تابلو درمنطقه  : 04 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 4 - رسالت غرب به شرق قبل از ورودی صیاد مقابل پارک صنوبر

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه