بزرگراه امام علی قبل از ورودی به زین الدین | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1323


موقعیت تابلو درمنطقه  : 04 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 4 - بزرگراه امام علی شمال به جنوب 100 متر قبل از ورودی به زین الدین غرب (همت غرب )

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه