میرداماد شرق به غرب قبل از ساختمان اسکان | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1231


موقعیت تابلو درمنطقه  : 03 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 3 - میرداماد شرق به غرب قبل از ساختمان اسکان

ابعاد : 2.8  متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه