جلال آل احمد غرب به شرق ابتدای جهان آرا | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1189


موقعیت تابلو درمنطقه  : 02 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 2 - جلال آل احمد غرب به شرق ابتدای جهان آرا

ابعاد : 3  متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه