شریعتی جنوب به شمال، ابتدای بلوار صبا | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد : pot1054


موقعیت تابلو در منطقه  : 01 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرار استرابورد  : تهران - منطقه 1 - شریعتی جنوب به شمال، ابتدای بلوار صبا

ابعاد : 2.8 متر در 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه