بیمارستان بوعلی | جزییات تابلو تبلیغاتی |پل عابر

کد:2024


موقعیت تابلو درمنطقه  : 7 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرارعرشه پل  : تهران - منطقه7 -خیابان دماوند مقابل بیمارستان بوعلی(مکانیزه)

ابعاد :10 متردر 3 متر  

متراژ : 30 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه