بزرگراه نيايش-سئول(شرقی) | جزییات تابلو تبلیغاتی |عرشه پل سواره رو

کد:2011


موقعیت تابلو درمنطقه  : 03 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرارعرشه پل  : تهران - منطقه3 -  بزرگراه  نيايش-سئول(شرقی)

ابعاد :.16 متردر 4 متر  

متراژ : 60.8متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه