رسالت-مجیدیه | جزییات تابلو تبلیغاتی |پل عابر

کد:2019


موقعیت تابلو درمنطقه  : 04 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرارعرشه پل  : تهران - منطقه4 -بزرگراه رسالت چهارراه مجيديه (غربی)

ابعاد :13 متردر 3 متر  

متراژ :39 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه