بزرگراه حقانی نبش خیابان دیدار | جزییات تابلو تبلیغاتی |پل عابر

کد:2007


موقعیت تابلو درمنطقه  : 03 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرارعرشه پل  : تهران - منطقه3 - بزرگراه حقانی نبش خیابان دیدار(غربی)

ابعاد :15 متردر 3 متر  

متراژ : 45 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه