ملاصدرا - کردستان | جزییات تابلو تبلیغاتی |عرشه پل سواره رو

کد:2017


موقعیت تابلو درمنطقه  : 03 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرارعرشه پل  : تهران - منطقه3 -ملاصدرا - کردستان

ابعاد :18 متردر 4 متر  

متراژ :54 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه