بزرگراه شهيد همت – ونك پارك | جزییات تابلو تبلیغاتی |پل عابر

کد:2002


موقعیت تابلو درمنطقه  : 03 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرارعرشه پل  : تهران - منطقه3 - بزرگراه شهيد همت – ونك  پارك- شیراز جنوبي

ابعاد :15 متردر 3 متر  

متراژ : 45 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه