میدان آزادی | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1591


موقعیت تابلو درمنطقه  : 09 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 9 - لاین دوم میدان آزادی ابتدای محمد علی جناح ضلع شمال غربی چهارراه

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه