رسالت | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1582


موقعیت تابلو درمنطقه  : 08 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه8 - میدان رسالت ضلع جنوب شرقی

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه