اجودانیه میدان کوثر | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد1744


موقعیت تابلو درمنطقه  : 1 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه1 - اجودانیه میدان کوثر دوراهی ورودی میدان ارتش و اندرزگو

ابعاد :3 متردر 4 متر  

متراژ : 12متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه