ولنجک روبه روی خیابان البرز یکم | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد1737


موقعیت تابلو درمنطقه  : 1 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه1 - ولنجک مسیر برگشت از توچال روبه روی خیابان البرز یکم

ابعاد :3 متردر 4متر  

متراژ : 12متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه