میدان سبلان | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1559


موقعیت تابلو درمنطقه  : 07 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه7 - ضلع جنوب غربی میدان سبلان

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه