رسالت | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1558


موقعیت تابلو درمنطقه  : 07 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه7 - رسالت غرب به شرق بعد از پل آپادانا

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه