بزرگراه شهید خرازی ورودی شهرک امیرکبیر | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد:1716


موقعیت تابلو درمنطقه  : 22 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه22 - بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق ورودی شهرک امیرکبیر

ابعاد : 3متردر 4 متر  

متراژ :12 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه