حکیم ورودی کردستان | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1538


موقعیت تابلو درمنطقه  : 06 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه6 - حکیم غرب به شرق بعد از شیخ بهایی لچکی ورودی کردستان

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه