پایین تر از میدان شوش ابتدای فدائیان اسلام | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد:1693


موقعیت تابلو درمنطقه  : 16 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه16 - پایین تر از میدان شوش ابتدای فدائیان اسلام ضلع غربی 

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه