خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1521


موقعیت تابلو درمنطقه  : 06 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه6 - ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ی مردوخی

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه