خیابان پیروزی جنب مترو شیخ الرئیس | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد:1679


موقعیت تابلو درمنطقه  : 13 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه13 - خیابان پیروزی شرق به غرب جنب مترو شیخ الرئیس بعد از پل سواره امام علی

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه